Storyboarding är inte bara bilder.

Att göra bildmanus för rörlig bild kräver förståelse för filmteknik och filmdramaturgi.

Att synliggöra filmens bildtonalitet med hjälp av olika måleriska manér i storyboarden har visat sig vara mycket uppskattat av slutkunden. Detta har blivit vårt signum.

Hädanefter ska alla storyboards se ut så här!

- Volvo HQ

Nedan är ett exempel på hur vi arbetar:

Steg 1:
Filmformatering Med ett synopsis eller ett enklare treatment från kunden, kanske tillsammans med ett moodboard samtalar vi om tematik, känsla, målgrupp, inspelningsförhållanden, m.m.

Steg 2:
Shooting script Med omfångsrik filmkunskap som verktyg, formateras synopsis eller manus till ett enklare shooting script, som i text beskriver vad som ska hända i bilderna.

Steg 3:
Bildmanus Skissas och målas, oftast parallellt med steg 2 för att ge den kreativa processen högre frihetsgrad.

För att återskapa filmens tonalitet målar vi i stället för att teckna.
Detta har blivit vårt signum.

Det konstnärliga manéret kommer vi överens om via moodboards och filmreferenser.

Att synliggöra filmens bildtonalitet i storyboarden har visat sig vara mycket uppskattat av slutkunden.